There are 2 nonprofits in Glenn, Michigan.

Name EIN Income Assets
Glenn Community Center 383637618 $0 $0
Glenn Public School - Parent Teacher Committe 383635600 $0 $0